profile badge
location icon

Україна, Кременчук, Полтавська область, Україна, 39600

https://kremenstyle.com/5e7cc3cb65433664612f67a6-5e7e00f4654336646181b782 Кребо,Лесі Укр., 37А, к.5.

calendar icon

Bėgimai

0
calendar icon

Bendras atstumas (km)

0
Atstumas atrakintas
question 1 km
question 3 km
question 5 km
question 10 km
question 21 km
question 42 km
Bėgimų skaičius

Bėkite toliau, kad gautumėte klubo marškinėlius. Klubo marškinėliais yra apdovanojami bėgikai, siekiant pasidžiaugti reguliariu dalyvavimu renginiuose ir jūsų, kaip bėgiko, pasiekimais. Kiekvieną kartą pasiekus naują etapą užsidega marškinėliai ir jums suteikiamas naujas klubo ženklelis.

shoe
finish t-shirt grey
shoe
finish t-shirt grey
shoe
finish t-shirt grey
shoe
finish t-shirt grey
shoe
finish t-shirt grey
shoe
finish t-shirt grey