Sąlygos ir nuostatos

Svetainės naudojimo sąlygos

Šios svetainės taisyklės ir sąlygos taikomos jums naudojantis Everyrun priglobta svetaine ir su ja susijusiais kanalais („Everyrun.world“), taip pat jūsų dalyvavimui per svetainę reklamuojamoje veikloje.

Naudodamiesi Everyrun.world, jūs sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų bei sutinkate jų laikytis. Jei nenorite laikytis šių sąlygų, neturėtumėte naudotis Everyrun.world svetaine.

Kartkartėmis galime keisti šias sąlygas, todėl turėtumėte jas reguliariai tikrinti. Jūsų naudojimasis Everyrun.world ir dalyvavimas veikloje bus laikomas sutikimu su naudojimosi ir (arba) dalyvavimo metu galiojančiomis sąlygomis.

Kitos taikomos sąlygos Toliau nurodytos sąlygos taip pat taikomos naudojant Everyrun.world.

Mūsų privatumo pranešimas, kuriame nustatomos sąlygos, kuriomis tvarkome bet kokius iš jūsų renkamus arba mums pateiktus asmens duomenis. Naudodami Everyrun.world sutinkate su tokiu tvarkymu ir garantuojate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs, naujausi ir išsamūs.

mūsų slapukų politika, kurioje pateikiama informacija apie Everyrun.world naudojamus slapukus mūsų registracijos sąlygos (kurios taikomos tik tuo atveju, jei tampate registruotu Everyrun.world vartotoju)

1. APIBRĖŽIMAI

„Įvykis“ reiškia bet kokį Everyrun registruotų vartotojų renginį, kurį organizuoja Everyrun „organizatorius“. „Registruoti vartotojai“ reiškia Everyrun.world naudotojus (ir dalyvius (jei taikoma) grupiniuose bėgimuose) kartu ir (arba) atskirai, atsižvelgiant į kontekstą. „Everyrun.world“ reiškia mūsų svetainę, esančią adresu https://everyrun.world, ir su ja susijusius kanalus. „Svetainė“ reiškia interneto svetainę, kurią galima rasti internete. „Mes/mes“ reiškia Anglijos lengvąją atletiką, o „Mūsų“ reikia aiškinti atitinkamai. „Jūs“ reiškia jus kaip registruotą Everyrun.world vartotoją ir (kai taikoma) kaip įvykių dalyvį, o „Jūsų“ turėtų būti atitinkamai interpretuojamas.

2. PRIEIGA PRIE MŪSŲ SVETAINĖS

2.1 Mūsų svetainė teikiama nemokamai.

2.2 Mes negarantuojame, kad mūsų svetainė ar bet koks joje esantis turinys visada bus pasiekiamas arba veiks nepertraukiamai. Prieiga prie mūsų svetainės leidžiama laikinai. Mes galime sustabdyti, atšaukti, nutraukti arba pakeisti visą ar bet kurią mūsų svetainės dalį be įspėjimo. Mes nebūsime jums atsakingi, jei dėl kokių nors priežasčių mūsų svetainė bus nepasiekiama bet kuriuo metu ar tam tikrą laikotarpį.

2.3 Jūs esate atsakingi už visų veiksmų, reikalingų norint patekti į mūsų svetainę, atlikimą.

2.4 Jūs taip pat esate atsakingi už tai, kad visi asmenys, kurie prisijungia prie mūsų svetainės per jūsų interneto ryšį, žinotų apie šias naudojimo sąlygas (ir kitas taikomas sąlygas) ir jų laikytųsi.

3. JŪSŲ PASKYRA IR SLAPTAŽODŽIS

3.1 Jei pasirinksite arba gausite vartotojo vardą, slaptažodį ar bet kokią kitą informaciją vykdydami mūsų saugumo procedūras, turite tokią informaciją laikyti konfidencialia. Negalite to atskleisti trečiosioms šalims.

3.2 Mes turime teisę bet kuriuo metu išjungti bet kokį vartotojo identifikavimo kodą ar slaptažodį, nesvarbu, ar jūs pasirinkote, ar kurį suteikėme, jei, mūsų pagrįsta nuomone, nesilaikysite kurios nors iš šių naudojimo sąlygų nuostatų.

3.3 Jei žinote arba įtariate, kad kas nors kitas, išskyrus jus, žino jūsų vartotojo identifikavimo kodą arba slaptažodį, turite nedelsdami pranešti mums adresu run@everyrun.co.uk.

4. TURINIO ĮKELIMAS Į MŪSŲ SVETAINĘ

4.1 Kai naudojate funkciją, leidžiančią įkelti turinį į mūsų svetainę arba susisiekti su kitais registruotais mūsų svetainės vartotojais, turite laikytis toliau nurodytų turinio standartų.

4.2 Jūs garantuojate, kad bet koks toks įnašas atitinka šiuos standartus ir būsite atsakingas mums ir atlyginsite mums nuostolius už bet kokį šios garantijos pažeidimą. Jei esate registruotas vartotojas, tai reiškia, kad būsite atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią patirsime dėl šių standartų nesilaikymo.

4.3 Bet koks turinys, kurį įkeliate į mūsų svetainę, bus laikomas nekonfidencialiu ir nepatentuotu. Jūs išlaikote visas nuosavybės teises į savo turinį, tačiau privalote mums ir kitiems Registruotiems svetainės naudotojams suteikti ribotą licenciją naudoti, saugoti ir kopijuoti tokį turinį bei platinti ir padaryti prieinamą trečiosioms šalims.

4.4 Mes taip pat turime teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri teigia, kad bet koks jūsų į mūsų svetainę paskelbtas ar įkeltas turinys pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą.

4.5 Mes nesame atsakingi ir neatsakome jokiai trečiajai šaliai už jūsų ar bet kurio kito registruoto mūsų svetainės naudotojo paskelbto turinio turinį ar tikslumą.

4.6 Mes turime teisę pašalinti bet kokį jūsų paskelbtą įrašą mūsų svetainėje, jei, mūsų nuomone, jūsų skelbimas neatitinka šiose sąlygose nustatytų turinio standartų.

4.7 Kitų registruotų vartotojų nuomonė mūsų svetainėje neatspindi mūsų požiūrio ar vertybių.

4.8 Tik jūs esate atsakingas